Inloggen als
Deelnemer
Arbeidsvermogen Scan
Cliënt
Individuele begeleiding
Werkgever
Dashboard
Aanmelden

Aanmelden

Voor direct persoonlijk contact of om een afspraak te maken met de Inzetbaarheid Expert kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 024-2027919.

Ook kunt u onderstaand aanmeldformulier invullen. Wij vragen dan om uw e-mailadres en telefoonnummer. Vervolgens nemen wij direct contact met u op.

Heeft u als werkgever vragen over de diensten (preventie Arbeidsvermogen Scan , Medewerkers Tevredenheid Onderzoek of de individuele interventie 'Werkt Goed') van de Inzetbaarheid Expert en wilt u ons persoonlijk spreken dan kunt u het contactformulier invullen (onderaan op deze website te vinden) of bellen met bovenstaand nummer. Wij staan u graag te woord! 
Door op versturen te klikken, geeft u aan dat u akkoord bent met de inhoud van ons privacyreglement

"Signaleren en dan?"
"Eindelijk regie op verzuim"
"Grip op onvoorzien verzuim"
"Inzicht, Informatie, Ingrijpen"
"Invloed op collectief arbeidsvermogen"
Arbeidsvermogen Scan

‘Arbeidsvermogen Scan’

Heeft u grip op het collectief arbeidsvermogen van uw bedrijf? Onze Arbeidsvermogen Scan biedt gerichte managementinformatie over de actuele status van het arbeidsvermogen van al uw medewerkers. Dit geeft de mogelijkheid om preventief gerichte maatregelen in te zetten ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.

Wilt u de Arbeidsvermogen Scan inzetten als vertrekpunt; 'stuur voor uw organisatie' dan zijn de uiteindelijke groepsresultaten vooral een mooie bijkomstigheid. Waarschijnlijk weet u als werkgever ook al lang wat de vermoedelijke uitkomsten voor de organisatie gaan zijn. Veel belangrijker vinden wij: wat gaan de medewerkers hebben aan die Scan? Komen zij hiermee in beweging? Ontvangen zij een maatwerk advies met opvolging? Waarom investeren in algemene thema's als je dat ook als maatwerk per individu kan doen?

Op basis van onze jarenlange ervaring vinden wij dat een Scan alléén, niet de medewerkers in beweging gaat krijgen. Vandaar dat wij tevens inzetbaarheidsgesprekken voeren die gekoppeld zijn aan de individuele resultaten van de Arbeidsvermogen Scan. Meten = actie. Bijkomend effect is dat hiermee het onvoorziene verzuim zichtbaar gemaakt wordt en in vele gevallen ook voorkomen kan worden.

Onze Arbeidsvermogen Scan en het uiteindelijke model zijn ontwikkeld om thema’s in kaart te brengen, die betrekking hebben op het individueel en collectief arbeidsvermogen. Hoe iemand scoort op arbeidsvermogen heeft direct invloed op de mate van zijn of haar persoonlijke en duurzame inzetbaarheid.

Iedere individuele medewerker krijgt zijn persoonlijke resultaat, daarnaast krijgt u als werkgever groepsresultaten afgestemd op uw behoefte op bijv. afdelingsniveau, leidinggevende niveau, functieniveau of van uw gehele bedrijf. Dit Organisatie Advies maakt dat u gericht kunt investeren in preventie en amplitie

Hoe werkt de Arbeidsvermogen Scan?

Uw medewerkers zullen worden uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. De Inzetbaarheid Expert analyseert direct de individuele resultaten en deelt deze met de medewerker via een persoonlijk en geanonimiseerd digitaal dashboard.

De volgende thema’s zullen hierbij aan bod komen:

 • Fysieke belastbaarheid

 • Mentale belastbaarheid

 • Omgevingsfactoren

 • Persoonlijk perspectief

Wanneer de resultaten er aanleiding voor geven, zal uw medewerker worden uitgenodigd voor een inzetbaarheid gesprek, om te komen tot een individueel advies.

Wat krijgt u als werkgever?

U kan gebruik maken van een eigen realtime digitaal werkgevers Dashboard waarin u zelf overzichten van de groepsresultaten op groepsniveau, functieniveau, leeftijdscategorie of op thema kunt genereren. De groepsresultaten worden op 16 verschillende thema’s getoond voor de gehele organisatie of per onderdeel bijvoorbeeld een afdeling, functiegroep of leeftijdsgroep. Daarnaast zullen alle medewerkers die een ‘risicovol’ resultaat hebben, uitgenodigd worden voor een individueel inzetbaarheid gesprek, waaruit een gericht advies volgt.

Alle overzichten verschaffen u direct realtime inzicht in de huidige situatie, waarmee u gericht kunt investeren in de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan individuele inzetbaarheid interventies of preventieve workshops/ inspiratiessessies met thema’s die spelen vanuit de rapportage. Hierin kan de Inzetbaarheid Expert u adviseren. 

De Arbeidsvermogen Scan levert u als werkgever;

 • Signalering van verminderd arbeidsvermogen.

 • Inzetten van gerichte interventie voor groepen met een verhoogd risico op een verminderd arbeidsvermogen.

 • Deze Arbeidsvermogen Scan voldoet aan de maatstaf van een digitaal PMO.

 • Bij een jaarlijkse herhaling van de scan, kunt u ontwikkelingen in het arbeidsvermogen monitoren op groepsniveau.

 • Monitoring middels een realtime digitaal werkgevers Dashboard waarin groepsresultaten zichtbaar worden.

 • Tevens kunt u bij herhaling de effectiviteit van ingezette interventies beoordelen.

 • Allrounderschap; door inzicht is het mogelijk om arbeid beter af te stemmen op de persoonlijke situatie, waardoor iemand langer gemotiveerd en gezond kan werken.

 • Goed werkgeverschap; investeren in medewerkers draagt bij aan enthousiaste, betrokken medewerkers.

 • Adaptief vermogen; de medewerker zelf wordt gevraagd wendbaar en flexibel te zijn, dit draagt ook bij aan de productiviteit.

De Arbeidsvermogen Scan levert uw medewerker;

 • Een uitgebreid persoonlijk beeld van zijn/ haar arbeidsvermogen.

 • Een stevig signaal als er een aandachtsgebied oranje of rood (mogelijk verhoogd risico) gekleurd is.

 • Een spiegel en vergelijking met de groepsresultaten, wat een prikkel kan zijn om zelf aan de slag te gaan of hulp te vragen/ aanvaarden.

 • Een individueel inzetbaarheid gesprek met advies, wanneer de individuele resultaten er aanleiding voor geven, of indien er vanuit de medewerker zelf behoefte aan een gesprek is. 

 • Gerichte content in zijn/haar persoonlijk digitaal Dashboard (E health)

 • Waarnodig een gerichte duurzame inzetbaarheid interventie.

Graag bespreken wij in een persoonlijk gesprek de specifieke mogelijkheden voor uw organisatie, zodat wij u op maat kunnen adviseren.

Vul hier uw contactgegevens in 

 

Voorbeeld onderdeel rapportage 

"Preventie op maat"
"Persoonlijk digitaal dashboard"
"AVG proof"
"Verzuimreductie met garantie?"
"Meten = ACTIE!"

"Wil jij gaan voor een betere versie van jezelf?"

Tevredenheid Scan

‘Tevredenheid Scan’

Iedere professionele organisatie is voortdurend bezig om zijn werkprocessen, invloed op de markt en impact in zijn of haar branche te optimaliseren. Daarbij is een onmiskenbaar gegeven dat het belangrijkste kapitaal van menig organisatie (het personeel), bovenaan zou moeten staan in aandacht.

De tevredenheid van medewerkers draagt in grote mate bij aan productiviteit, loyaliteit, werkplezier en reduceren van verzuim en conflicten.

Om gericht te kunnen handelen om tevredenheid van medewerkers te optimaliseren is het uiteraard van belang dat een organisatie zijn personeel goed kent, weet wat er speelt en weet waar de belangrijkste behoeftes van het personeel liggen.

Het MTO Model powered by de Inzetbaarheid Expert biedt een heldere kijk en overzicht van verschillende thema’s die een rol spelen bij de tevredenheid van medewerkers.

Heeft u inzicht op de collectieve tevredenheid van uw organisatie?

Het model bestaat uit 4 te onderscheiden Thema’s:

Werkplek, Sociale interactie, Arbeidsvoorwaarden en Arbeidssatisfactie.

Elk thema is opgebouwd uit 4 aandachtsgebieden die ieder afzonderlijk mogelijk positief, danwel negatief invloed hebben op het desbetreffende thema.

Voorbeeld onderdeel rapportage 

 

Het MTO MODEL powered bij de Inzetbaarheid Expert komt tot stand middels een digitale vragenlijst. Voor deelnemers aan deze vragenlijst wordt een persoonlijk anoniem digitaal dashboard beschikbaar gesteld, waar uiteindelijk de individuele resultaten en later ook de groepsresultaten getoond worden. Hierdoor krijgt de deelnemer inzicht in hoe zijn resultaten zich verhouden ten opzichte van de rest van de organisatie.

Ons MTO biedt gerichte managementinformatie over de actuele status van medewerkerstevredenheid van al uw medewerkers.

De organisatie zelf krijgt uiteraard alleen de beschikking over de verschillende groepsresultaten die niet herleidbaar zijn naar één individu. 

Graag bespreken wij in een persoonlijk gesprek de specifieke mogelijkheden voor uw organisatie, zodat wij u op maat kunnen adviseren. 

Vul hier uw contactgegevens in of bel ons gerust even op

"Tevredenheid inzichtelijk maken"
"Persoonlijk digitaal dashboard"
"Medewerker rapportage"
"Realtime inzicht met werkgeversdashboard"
"MTO werkgeluk"
"Sociale interactie"
"Arbeidssatisfactie"
"Werksfeer"
"Leidersschapstijl"
"NPS-score"
Interventie

'Werkt Goed'

De Inzetbaarheid Expert zorgt, met haar individuele interventie traject ‘Werkt Goed’, voor een oplossing voor cliënten en werkgevers bij vraagstukken omtrent duurzame inzetbaarheid. 

Medewerkers met klachten van verschillende aard (fysiek en/ of mentaal) waarbij een verminderd arbeidsvermogen speelt (al dan niet verzuimend), komen in aanmerking voor onze individuele begeleiding.

Aanleiding kan zijn: 

 1. Uitputtingsverschijnselen; vermoeidheid, futloosheid, energetische beperkingen, burn-out achtige klachten

 2. Rugklachten; a-specifiek, terugkerend

 3. Nekklachten; spierspanningsklachten, houding specifieke problematiek

 4. Hoofdpijnklachten; migraine, hormonaal, spanningsgerelateerd

 5. Schouderklachten; overbelasting, bewegingsbeperking

 6. KANS klachten (RSI)

De individuele begeleiding bestaat uit een uitgebreide analyse en doelgerichte individuele In Company trainingen, waarbij de doelstelling altijd volwaardige en duurzame inzetbaarheid van de medewerker is. Daarbij betrekken we actief direct leidinggevenden, HR- adviseurs en managers waardoor een optimale samenwerking tussen alle betrokkenen ontstaat.

Onze interventie richt zich op alle herstel belemmerende aspecten van de medewerker (fysiek, mentaal, gedrag), en stimuleert zelfmanagement. Dit alles wordt ondersteund door een gepersonaliseerd cliënten dashboard, waardoor maatwerk geleverd kan worden.

Bekijk ook onze ANIMATIE Video, op  'Werkt Goed' !

WERKWIJZE

 

Door op onderstaande tegeltjes te klikken, kunt u zien en uitvoerig lezen wat u per stap mag verwachten!

Wij vertellen u graag vrijblijvend wat wij voor u kunnen betekenen. U kunt zich direct aanmelden met het aanmeldformulier of vul onderstaand contactformulier in.

Na het invullen van de korte screening komt u in aanmerking voor het vragenlijstonderzoek. Met een persoonlijke inlog kunt u de vragenlijst in alle rust thuis invullen. Deze vragenlijst heeft als doel een zo volledig mogelijk beeld van uw huidige situatie te verkrijgen.

U wordt uitgenodigd voor een uit­gebreid gesprek; waarin we aan de hand van uw ingevulde vragenlijsten, uw resultaten, uw persoonlijke situatie analyseren en bespreken. U ontvangt vervolgens uw persoonlijke profiel en doet hierbij veel zelfinzicht op. Dit profiel is onder andere opgebouwd uit het arbeidsvermogen-model, uw persoonlijkheidskenmerken en strategie. U leert de mogelijkheden van duurzaam herstel en wordt bewust van uw eigen invloed op uw gezondheid.

Tijdens deze fase trainen wij meerdere malen functioneel op uw werkplek (eventueel in uw thuissituatie). Samen optimaliseren we uw vaardigheden en vergroten we uw kennis waardoor u een juiste balans weet te vinden tussen uw belasting en belastbaarheid. U leert valkuilen en signalen herkennen, zodat u zelf op tijd leert reageren en (verergering van) klachten in de toekomst kunt voorkomen.

U ontvangt naast persoonlijke trainingen ook ondersteunende training via uw persoonlijke digitale dashboard. Hierin vind u informatie over uw huidige situatie en ontvangt u persoonlijke adviezen en trainingsondersteuning op maat. Daarnaast zal er veel achtergrondinformatie beschikbaar worden gesteld via verschillende mediabestanden en kunt u uw persoonlijke voortgang volgen.

U vertrouwt weer op u zelf en toont veerkracht tijdens uw werkactivi­teiten. Lukt het even niet, of denkt u ‘hoe was het ook alweer?’, ‘waar moet ik ook alweer op letten?’, dan heeft u altijd de mogelijkheid uw persoonlijk terugvalpreventieplan in te zien, waardoor u tijdig kunt reageren en eventuele toekomstige klachten kunt voorkomen.

"Arbeid als gezondheid bevorderende interventie"

"No Nonsense begeleiding met een kop en een staart"

Groepsinterventie

‘Zelfkennis is het begin van alle wijsheid’. Bekijk hieronder per categorie ons aanbod aan groepsinterventies. Naast bijeenkomsten die we vaak verzorgen gekoppeld aan de resultaten vanuit de Arbeidsvermogen Scan, bieden we ook themagerichte groepstrainingen en toolboxen die aangepast aan uw branche zijn.

Optimale Inzetbaarheid

Na het volgen van de groepstraining ‘Optimale Inzetbaarheid’ is het duidelijk voor de deelnemer waarom dit belangrijke thema een gezamenlijk belang dient voor zowel de medewerker als de werkgever. Het samen opgestelde inzetbaarheidsplan kan als vertrekpunt dienen voor een stevig toekomstgericht personeelsbeleid. Het inzicht, de bewustwording en het gevoel van urgentie zijn de eerste concrete stappen naar optimale inzetbaarheid.

Trainbare aspecten van mentale belastbaarheid

Een gezonde mentale belastbaarheid is van grote invloed op het algemeen welbevinden en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Wie weerbaar is, goed met de omstandigheden van het leven kan omgaan en vanuit een ontspannen houding en vertrouwen handelt, voelt zich krachtig en gezond. Deze bijeenkomst biedt inzicht in en kennis hebben van eigen vaardigheden op het gebied van stresshantering en persoonlijkheid. Na afloop ontvangt elke deelnemer een persoonlijksprofiel.


De invloed van omgevingsfactoren op de gezondheid

Omgevingsfactoren kunnen grote invloed hebben op het algemeen welbevinden en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De manier waarop je met je werkomstandigheden en werkteam omgaat bepaald mede hoe gezond je je voelt. Tevens heeft eenieder naast een werkzaam leven privé omstandigheden waar onvermijdelijk mee gedeald moet worden. Hoe houd je alle ballen in de lucht? En welke rol spelen je eigen gedachten en gedrag in de omgang met je omgeving?

Persoonlijk perspectief

Na het volgen van de groepstraining ‘Persoonlijk perspectief’ heeft de deelnemer in kaart welke persoonlijke ontwikkelmogelijkheden er zijn en welke hij of zij zou willen benutten. Daarnaast is het voor de deelnemer duidelijk op welke aspecten zelfstandig invloed uitgeoefend kan worden. De deelnemer heeft na het volgen van de bijeenkomst alle tools in handen om zijn vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van volledige eigen regievoering op persoonlijk perspectief.


 

Fysieke belastbaarheid: 'Vitaal in actie'

Uithoudingsvermogen, voeding, slaap en vitaliteit zijn de thema’s die ervoor zorgen dat medewerkers zich fysiek in balans voelen en energiek aan het werk kunnen zijn. Hoe krijgen de medewerkers deze vier thema’s in balans? Hoe is het gesteld met het huidige balans- en energieniveau. Tijdens de groepstraining ervaar en leer je wat vitaliteit je kan opleveren. Je ontvangt tips en adviezen waar je direct mee de slag kan.

"Niet alleen erover hebben, maar vooral doen staat bij ons centraal"

Over ons

Waarom organisaties kiezen voor onze aanpak


Beoordeling 9,4 gebaseerd op alle individuele cliënt beoordelingen.

"Onvoorzien verzuim zichtbaar maken en voorkomen - Inzicht, Informatie, Interventie!"

Organisatie Advies

Organisatie Advies:

De Inzetbaarheid Expert biedt naast onze Preventie en Interventie trajecten, ook no nonsens bedrijfsadvies gericht op het duurzaam inzetbaarheidsbeleid van de gehele organisatie. 

Goed beleid op duurzame inzetbaarheid is een essentieel onderdeel van goed werkgeverschap ten aanzien van het grootste sociale kapitaal van een organisatie; Haar Medewerkers. Het draagt onder andere bij aan een gezonde bedrijfscultuur, meer betrokken en tevredenheid, vitalere medewerkers, verminderde verloopintentie en werkplezier. Deze zaken hebben vervolgens een positief effect op verzuimreductie wat natuurlijk kostenbesparing oplevert.  

Bij besturen en bedrijven is over het algemeen de wens groot om een goed duurzaam inzetbaarheidsbeleid in de organisatie in te bedden. In de praktijk blijkt het echter vaak ingewikkeld om de juiste processen goed op elkaar af te stemmen. Hoe zorg je bijvoorbeeld dat je vraaggestuurd werkt ipv aanbodgestuurd? Hoe maak je duurzame inzetbaarheid een thema van alle medewerkers, en niet alleen een ‘speeltje’ van HR? Heb je al je externe interventie providers goed in beeld en getoetst op de juiste visie? Heb je al je medewerkers in kaart, en weet je welke thema’s mogelijk duurzame inzetbaarheid in de weg staan?

Door in de keukens te kijken en te werken met talloze bedrijven, organisaties en branches zijn wij in staat om snel een goede analyse van uw duurzame inzetbaarheidsbeleid te maken en u te adviseren om uw beleid te optimaliseren en te verankeren in uw organisatie.

De Inzetbaarheid Expert gaat graag met u in gesprek! 

Missie en visie

Onze missie

Het is onze missie om met excellente begeleiding en advisering een kwalitatieve bijdrage te leveren aan een gezond en vitaal Nederland. Daarbij willen wij van invloed zijn om mens en organisatie actief te betrekken bij het managen van de eigen fysieke en mentale gezondheid en functionele inzetbaarheid.

De Inzetbaarheid Expert maakt de mens, ook als medewerker in organisaties, aantoonbaar gezonder en vitaler met onze preventieve Arbeidsvermogen Scan (AVS) en/ of Tevredenheid Scan (MTO) en  individuele interventie trajecten ‘Werkt Goed’. Omdat ieder mens en organisatie uniek is, zich permanent ontwikkelt en daarbij verandert, vraagt dit om maatwerk. We gaan voor de juiste begeleiding op de juiste plek én op het juiste moment.

Voor iedere cliënt en/of deelnemer aan de Arbeidsvermogen Scan staat de volgende doelstelling centraal: duurzaam en volwaardig functioneren in activiteiten binnen de werksituatie en in het privéleven, waarbij er voldoende bagage is in het managen van zijn eigen gezondheid, om recidivering te voorkomen. Duurzame inzetbaarheid!

Graag vertellen wij u persoonlijk wat wij voor u en uw bedrijfsspecifieke situatie kunnen betekenen, vul het contactformulier in, bel 024- 2027919 of WhatsApp naar 06-40919613

Bekijk ook onze opdrachtgevers

Kernwaarden

Van elke cliënt een succes maken

Gestoeld op een meerdimensionaal mensbeeld met fysieke, mentale, gedragsmatige en persoonlijke componenten

Begeleiding gericht op effectief zelfmanagement van cliënt en vergroten van individueel arbeidsvermogen

Resultaatgericht en verzuim reducerende aanpak

Doen wat je belooft

Toegankelijk en laagdrempelige begeleiding

No nonsens

Discipline overstijgend denken, waarbij verbinding wordt gezocht met andere zorgverleners / instanties en samenwerken wordt gestimuleerd

"Resultaatgericht en verzuim reducerende aanpak"

Contact met onze ervaren Experts

Onze experts zijn fysiotherapeuten met ruim 20 jaar inhoudelijke ervaring in de gezondheidszorg, als expert, instructeur en docent. Zij zijn gespecialiseerd in het In Company begeleiden en trainen. Zij kennen de werkvloer als geen ander en hebben oog voor het signaleren en herkennen van voorbodes bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat. Ook zijn zij gewend om uw leidinggevenden te adviseren, hebben zij ruimschoots ervaring in WvP, preventieve interventies en begeleiden zij op (werk) activiteiten niveau cliënten met functionele training van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam.

Onze Experts staan u graag te woord, denken met u mee en kunnen u van praktische en inhoudelijke adviezen voorzien.

Indien u informatie wenst of andere vragen heeft dan kunt u ons direct bereiken op onderstaande telefoonnummer, u kunt natuurlijk ook even mailen.

 


Aafke Maltha
  
Harm van Rhee

Contactgegevens
Telefoonnummer

 

024-2027919

BIG registratie

 

79056048604

KVK nummer

 

74058940

Mailadres

 

Info@inzetbaarheid.expert